Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Khi đứng nghe điện thoại...

... bạn có thể kiễng chân như thế này.

Tham khảo: collagen 180 viên của mỹ

Khi ngồi làm việc, hãy tranh thủ vươn tay lên cao, nghiêng người sang hai bên.

Mỗi khi ngồi một giờ, hãy thực hiện 10 thao tác để thư giãn.

Tag: kem chong nhan

Chống tay vào thành bàn.

Thực hiện thao tác đứng lên ngồi xuống. 

Chống đẩy với điểm tựa là thành bàn.

Tham khảo: sữa ong chúa hãng nào tốt nhất

Thực hiện ít nhất 10 lần/hiệp.

Khi xem sách báo trên sô pha, bạn có thể thực hiện động tác nâng cao chân như thế này.

Thực hiện ít nhất 10 lần rồi đổi chân.

Vienne (theo Leaf)

Xem thêm tại: collagen 390 cua my

0 nhận xét:

Đăng nhận xét